royale estrad

måndag kl. 11-15

tisdag-fredag kl.11-22 (köket 21)

Lördag kl. 12-22 (köket 21)

 

Köket är alltid öppet EFTER föreställningar på Svenska Teatern.

BBQ Royale & café

måndag-fredag 10-20 (köket 19.30)
lördag 11-19 (köket 18)
söndag 12-18 (köket 17)