royale estrad

tisdag-fredag kl.11-22 (köket 21)

Lördag kl. 12-22 (köket 21)

Köket är även alltid öppet EFTER föreställningar på Svenska Teatern.